Huisregels

 • Elke bezoeker conformeert zich bij het betreden van het terrein aan de huisregels van Stichting Bostheater Ommen.
 • Bij betaalde voorstellingen kan er alleen toegang tot het terrein van Stichting Bostheater worden verschaft indien men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.
 • Een concert gaat in principe altijd door, ook bij slecht weer. Als de veiligheid tijdens het concert in het geding is (bijvoorbeeld langdurig onweer) kan besloten worden het concert af te blazen. In dat geval is er helaas geen restitutie mogelijk.
 • Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Bostheater Ommen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongeval of diefstal.
 • Stichting Bostheater Ommen adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen en/of achter te laten in de auto.
 • Bij het betreden van het terrein kan om veiligheidsredenen visitatie plaatsvinden door beveiligingspersoneel. Bij het weigeren van medewerking hieraan wordt de toegang tot het Bostheater geweigerd.
 • Het is niet toegestaan (hard) drugs te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij constatering hiervan volgt verwijdering van het Bostheater terrein en wordt de politie geïnformeerd.
 • Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het terrein te beklimmen.
 • Het meebrengen van een huisdier (honden etc.) is bij geen enkele voorstelling toegestaan, tenzij het een hulphond betreft. Publiek mag hier geen hinder van ondervinden (bijvoorbeeld blaffen door de muziek heen etc.). In geval een hulphond meegenomen moet worden dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden.
 • Wildplassen is verboden en bij constatering volgt verwijdering van het terrein.
 • Er wordt geen korting op de entreeprijs gegeven als bezoekers zich later, of aan het eind van het evenement, aan de kassa melden.
 • Bij voorstellingen zijn paraplu’s niet toegestaan (poncho’s uiteraard wel!).
 • Vanwege brandgevaar is het verboden open vuur te maken.
 • Het is niet toegestaan (alcoholhoudende) drank en/of etenswaren mee te nemen bij voorstellingen.
 • Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
 • Personen waarvan niet duidelijk is of ze 18 jaar of ouder zijn, wordt gevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen bij het bestellen van alcoholhoudende dranken.
 • Aan personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
 • Stichting Bostheater Ommen waarschuwt altijd de politie indien personen zich agressief, hinderlijk of racistisch gedragen.
 • Stichting Bostheater Ommen doet er alles aan om veiligheid van bezoekers en artiesten te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen zijn bezoekers bij calamiteiten verplicht de aanwijzingen en instructies van Bostheater-vrijwilligers op te volgen.
 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
 • Stichting Bostheater Ommen is niet aansprakelijk voor eventueel letsel ontstaan naar aanleiding van gebruik van de ter beschikking gestelde golfkar voor bezoekers met beperkte mobiliteit.

Bij het niet naleven van de huisregels wordt de toegang geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het entreebewijs en dient men direct het terrein te verlaten.

footer-bg